ElmarksPluss

Produkcijas tīrība, drošums un augstāka pievienotā vērtība

Garantēt produkcijas tīrību un drošumu visos ražošanas procesos — tam ir jābūt ražotāja vissvarīgākajam uzstādījumam. Pirmkārt, tas liecina par uzņēmēja atbildību un, otrkārt, tam ir būtisks ekonomisks pamatojums.

Farmācijas un pārtikas rūpniecības galaproduktos metāliskais piesārņojums var radīt īpaši nopietnus sarežģījumus un problēmas. Tāpēc būtiski ir tas, ka galaprodukts patērētājam tiks piegādāts bez metāliska piesārņojuma vai citiem svešķermeņiem.

Starptautiskajā pārtikas standartā („IFS”- INTERNATIONAL FOOD STANDARD) pārtikas ražotājiem tiek noteiktas svarīgākās prasības attiecībā uz kvalitātes vadību un 5. nodaļā ir noteikts, ka pārtikas ražotājiem ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu metāla daļiņu vai cita veida piesārņojuma nokļūšanu produktos.  Tas ir pamatojums, kāpēc starptautiskas tirdzniecības ķēdes pieprasa, lai piegādātāja produkcijai būtu IFS Standarta sertifikāts.

Līdz ar to metāla atklāšanas un atdalīšanas sistēmas ir ražošanas procesa neatņemamas sastāvdaļas. Tās tiek uzstādītas ražošanas procesa kritiskajos punktos, lai pasargātu arī iekārtas no bojāšanās, tajās iekļūstot metāliskajiem piesārņojumiem. Tādejādi tiek nodrošināta iekārtu nepārtraukta darbība un garantēta galaprodukta kvalitāte.

SIA „Elmarks Pluss” piedāvā vācu kompānijas „S+S Separation and Sorting Technology GmbH”

„S+S” ražotos metāla detektorus, metāla separatorus, magnētiskos separatorus un rentgena kontroles sistēmas plaši izmanto:

  • Pārtikas rūpniecībā,
  • Ķīmiskajā rūpniecībā,
  • Plastmasas rūpniecībā,
  • Farmācijā,
  • Kokapstrādes rūpniecībā,
  • Izejvielu otrreizējās pārstrādes rūpniecībā.

S+S brošūra angļu valodā

Tālr. +371 67100552
Mob. +371 29244839
Mob. +371 29138667
elmarkspluss@elmarkspluss.lv
SIA „Elmarks Pluss
LV40103597594
bioclimatic GmbH oficiālais
pārstāvis Baltijas valstīs