ElmarksPluss

Gaisa bipolārās jonizācijas iekārtu darbības principi

Elektroniskā gaisa apstrāde ir labi zināma kā dabas procesa imitācija. Apkārtējā vidē šī procesa rezultātā notiek gaisa nepārtraukta reģenerācija – pateicoties kam, tiek neitralizētas smakas, iznīcinātas baktērijas un citi mikroorganismi. Tas viss notiek pateicoties atomārā skābekļa oksidējošai iedarbībai uz gaistošām organisko vielu molekulām un mikroorganismiem.

Dabiskā vidē atomārais skābeklis izveidojas no saules starojuma enerģijas un citiem dabā notiekošiem augstas enerģijas procesiem, bet mākslīgi šis process ir realizēts aukstā plazmā, kas izveidojas augstsprieguma elektriskas maiņstrāvas izlādē caur dielektrisku barjeru. Skābekļa molekulas izlādes laukumā sadalās par uzlādētiem skābekļa atomiem, kuriem atšķirībā no salīdzinoši inertām molekulām piemīt augsta oksidēšanas spēja. Šie aktīvie atomi ar laiku līdz 1/1000 sekundei oksidē gaisā sastopamās gaistošās organisko savienojumu molekulas (smakas) un mikroorganismu šūnu struktūras, bloķējot to savairošanos. Skābekļa atomi, kuri nepiedalās oksidēšanas reakcijā, rekombinējas, formējot skābekļa molekulas, kuras turpina palikt aktīvas, jo viens no elektroniem pāriet uz augstāku enerģētisko līmeni. Skābekļa molekulām salīpot ar gaisā klātesošām ūdens molekulām, rodas smagie joni ar pozitīvu un negatīvu lādiņu. Smagie joni ir raksturojami ar augstu dezodorējošo un baktericīdo iedarbību un saglabājas gaisā orientējoši līdz 120 sekundēm. Pārvietojoties ar gaisa straumēm pa telpu, smagie joni neitralizē mikroorganismus, kas atrodas uz sienām, griestiem, iekārtu, mēbeļu un citu priekšmetu virsmām, oksidējot šūnapvalku molekulāro struktūru.

Tādējādi bioloģiskais un ķīmiskais gaisa attīrīšanas process, izmantojot jonizējošās bioclimatic gaisa attīrīšanas iekārtas, notiek ne tikai gaisa straumē apkārt ierīces jonizācijas lampām, bet arī visā telpā.

bioclimatic iekārtas spēj saražot pietiekamu negatīvo un pozitīvo jonu daudzumu, lai attīrītu gaisu ar dažādām piesārņojuma pakāpēm un raksturu.

Darbības princips

Gaisa bipolārās jonizācijas iekārtu darbības principi

 1. Izlādes elements,
 2. Izlādes plūsma,
 3. Enerģija,
 4. Skābekļa molekula O2,
 5. Molekulu polarizācija un О2 atomu veidošana ar paaugstinātu enerģiju,
 6. Osmogēni – organiskās smaržu un smaku molekulas,
 7. Neatgriezeniska osmogēnu oksidēšana, kur reakcijas rezultātā rodas oksidācijas produkti bez smaržas. Oksidēšanās process notiek skābekļa ar paaugstinātu enerģiju ietekmē (1/1000 sek.),
 8. Gaisa joni – atomu grupas ar paaugstinātu enerģiju ar pozitīvu vai negatīvu lādiņu (reakcijas laiks 2 sek.),
 9. Jonu savienošanās ar citām molekulām, kas atrodas gaisā (reakcijas laiks apm. 120 sek.), nodrošina gaisa baktericīdo apstrādi,
 10. Uz virsmām telpā un kondicionēšanas sistēmās esošo mikroorganismu šūnu membrānu sabrukšana,
 11. Skābekļa pozitīvie un negatīvie joni piesaistās pie tām putekļu daļiņām, kuras savu mikroskopisko izmēru dēļ nekad nenosēžas un uzlādē tās ar dažāda nosaukuma lādiņiem. Rezultātā šīs mikrodaļiņas savstarpēji salīp, apvienojoties palielinās, nosēžas uz virsmām un kļūst nofiltrējamas,
 12. Kā blakusprodukts veidojas ozons О3 un notiek aktīvo skābekļa polijonu veidošanās, kas nodrošina papildus antibakteriālu efektu. Reakcijas laiks no 5 līdz 10 min.

Būtiski ir atzīmēt vismaz 5 pozitīvus faktorus, kā bipolārā jonizācija ietekmē gaisa kvalitāti:

 • Mikroorganismu (t.sk. baktēriju) samazināšanās, to vairošanās procesu bloķēšana gaisā un uz visām virsmām telpā,
 • Nepatīkamo smaku, kā arī smaržu neitralizācija (smaku molekulu oksidēšana),
 • Gaisa bagātināšana ar aktīvo skābekli, uzlabojot personāla pašsajūtu un sekmējot darba ražību,
 • Skābekļa pozitīvie un negatīvie joni piesaistītās pie tām putekļu daļiņām, kuras savu mikroskopisko izmēru dēļ nekad nenosēžas un uzlādē tās ar dažāda nosaukuma lādiņiem. Rezultātā šīs mikrodaļiņas savstarpēji salīp, apvienojoties palielinās, nosēžas uz virsmām un kļūst nofiltrējamas,
 • Statiskās elektrības novēršana.
Tālr. +371 67100552
Mob. +371 29244839
Mob. +371 29138667
elmarkspluss@elmarkspluss.lv
SIA „Elmarks Pluss
LV40103597594
bioclimatic GmbH oficiālais
pārstāvis Baltijas valstīs