ElmarksPluss

Gaisa sterilizēšana un attīrīšana ar bipolāro jonizāciju

SIA „Elmarks Pluss” piedāvā modernu un vienkāršu risinājumu, lai attīrītu un sterilizētu gaisu, nodrošinot bakterioloģiski tīru vidi sadzīves un administratīvajās telpās, ražotnēs un noliktavās.

Jēdziens „Gaisa kvalitāte” šobrīd ir ieguvis īpašu nozīmi, jo pasaulē ir mainījušās vērtības un cilvēku izpratne par dzīves kvalitāti. Priekšroka tiek dota bioloģiski audzētai pārtikai, arvien lielāka nozīme tiek piešķirta ekoloģijai, būtiski ir kļuvis dzīvot sakārtotā vidē un elpot tīru gaisu. Tādu gaisu, kas būtu brīvs no veselībai kaitīgiem piesārņojumiem, ķīmisko tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu izgarojumiem, sporām, vīrusiem, baktērijām un līdzinātos tīram gaisam dabā.

Ir pagājuši jau vairāk ka 100 gadi, kopš izcilais zinātnieks Alberts Einšteins atklāja, ka skābekļa molekulas augstsprieguma elektromagnētiskā lauka ietekmē iegūst pozitīvu vai negatīvu lādiņu, kļūstot par pozitīvi un negatīvi lādētiem skābekļa joniem. Jau tolaik viņš pieļāva domu, ka slēgtās telpās, izmantojot šim nolūkam speciāli konstruētu iekārtu, šo procesu var radīt arī mākslīgi, kas būtu milzīgs sasniegums, jo tieši pozitīvi un negatīvi lādētu jonu balanss nosaka gaisa kvalitāti.

Vidēji labos laika apstākļos pozitīvi  un negatīvi lādētu jonu attiecība dabā ir apm.1,2 : 1. Sabalansēta jonu attiecība ir vitāli svarīga cilvēku labai pašsajūtai. Kalnu gaisā, piem., parasti ir apm. 1500 negatīvi lādēti joni uz 1 cm3 . Mērījumi uzrāda, ka birojos un ražotnēs šis skaitlis bieži nepārsniedz 50 līdz 300 negatīvi lādētus jonus uz 1 cm3.

Neskaitāmi zinātniskie pētījumi ir pierādījuši, ka tad, ja telpā nav negatīvi un pozitīvi lādēto jonu balansa, būtiski pasliktinās cilvēku veselība un novājinās imūnsistēma, kas izraisa dažādas alerģijas, augšējo elpošanas ceļu saslimšanas un saslimšanas ar dažādām infekcijas slimībām.

Telpās, kur uzstādītas kondicionēšanas sistēmas, gaiss atjaunojas tikai par 10-20%, kā rezultātā liels daudzums gaisu piesārņojošo vielu un mikroorganismu uzkrājas kondicionēšanas sistēmā un turpina vairoties. To sauc par „slimās ēkas” sindromu, kur svaiga gaisa padeve kondicionēšanas sistēmā ir novesta līdz minimumam.

Pamatojoties uz vairāk nekā 40 gadus ilgo pieredzi gaisa attīrīšanā un dezinficēšanā ar bipolārās jonizācijas metodi, uzņēmums „bioclimatic” GmbH ar universitāšu atbalstu izstrādājis un patentējis efektīvu metodi, kas iznīcina gaisā esošās baktērijas, sporas un vīrusus un nodrošina pozitīvi un negatīvi lādētu jonu līdzsvaru un bagātina gaisu ar aktīvo skābekli.

Gaisa bipolārai jonizācijai paredzētie „bioclimatic” modeļi izgatavoti izmantojot modernās tehnoloģijas. Iekārtu darbības pamatā ir gaisa bipolārās jonizācijas process, kas aktivizē skābekļa molekulas elektromagnētiskā lauka koronas izlādes procesā uz lampu virsmas. Aktivizētie skābekļa joni rada vidi ar uzlādētām skābekļa molekulām un skābekļa joniem.

  • Oksidācijas rezultātā neitralizējas visas smakas,
  • Aktivizētie skābekļa joni bloķē mikroorganismu vairošanos un neitralizē tos, iznīcina baktērijas (piem., salmonella, e-coli u.c.), sporas, vīrusus un citus kaitīgus mikroorganismus,
  • Tiek elektrizētas sīkās piesārņojuma daļiņas, tās salīp un veido viegli nofiltrējamus putekļveida nosēdumus.

Dabiski tīrs gaiss ir nepieciešams ne tikai produkcijas kvalitātes nodrošināšanai ražošanas un uzglabāšanas procesā, lai novērstu produkcijas zudumus, bet vitāli nepieciešams arī visas sabiedrības veselības uzlabošanai.

Diemžēl sabiedrība regulāri tiek informēta ne tikai par masveida saindēšanos ar pārtikas produktiem (salmonella, e-coli un citas baktērijas), bet arī par dažādām infekcijas saslimšanām, kas iegūst pat epidēmijas raksturu.

SIA „Elmarks Pluss” piedāvā gaisa attīrīšanas iekārtas integrēt jaunās un arī jau esošajās kondicionēšanas un ventilācijas sistēmās. Tas nozīmē, ka šo patentēto tehnoloģiju var bez lieliem izdevumiem piemērot telpās, kurās ir paaugstināts infekcijas ienešanas un izplatīšanās risks.

SIA „Elmarks Pluss” piedāvā bipolāros jonizatorus, kas ir noformēti kā dizaina priekšmeti un piemēroti sadzīves un administratīvajām telpām. Ir pieejamas arī pārnēsājamas iekārtas. Līdz ar to ikviens var uzlabot savu dzīves kvalitāti:

  • Gādīgi vecāki nodrošināt saviem bērniem drošu un veselīgu vidi mājās,
  • Uzņēmumu vadītāji – saviem darbiniekiem veselīgus darba apstākļus, novēršot saslimšanas riskus ar dažādam infekcijas slimībām un alerģijām.

Jāuzsver, ka likvidēt problēmas un zaudējumus, kas radušies saindēšanās un saslimšanas rezultātā ir daudz dārgāk un sarežģītāk, nekā likvidēt saindēšanās un saslimšanas riskus.

Iekārtas paredzētas ekspluatācijai cilvēku klātbūtnē, atbilst ES prasībām.

Tālr. +371 67100552
Mob. +371 29244839
Mob. +371 29138667
elmarkspluss@elmarkspluss.lv
SIA „Elmarks Pluss
LV40103597594
bioclimatic GmbH oficiālais
pārstāvis Baltijas valstīs