ElmarksPluss

Prakse un pieredze ūdens attīrīšanai ar UV starojumu

Pārtikas rūpniecība, farmācija, kosmētika, siltumapgādes sistēmas

Pārtikas rūpniecība, farmācija, kosmētika, siltumapgādes sistēmas

Iekārtas rūpniecisko ražotņu (pārtikas rūpniecība, farmācija, kosmētika, siltumapgādes sistēmas) notekūdeņu ultravioletai (UV) apstrādei.

Publikācijas:
UV ūdens apstrāde dzērienu ražotnēs.pdf
UV tehniskā un karstā ūdens apstrāde.pdf

Dzeramais ūdens

Dzeramais ūdens

Iekārtas ūdens ultravioletajai (UV) apstrādei pilsētu ūdensapgādes (pazemes avoti, virszemes ūdenskrātuves) sistēmās. Atbilstoši iekārtu specifikai, tajās tiek izmantotas UV lampas no 15 W līdz 500 W. Ūdens attīrīšanas iekārtās ar jaudu no 25 līdz 150 m3 /h tiek izmantotas jaunākās paaudzes amalgamu lampas īsā korpusā. Visas ūdens attīrīšanas iekārtas ir sertificētas un nodrošina apstarojuma devu ne mazāk kā 25 mJ/сm2. Lampu darba laiks ir 12 000 stundas. Lampu kvarca pārvalku attīrīšana ir nepieciešama vidēji vienu reizi divos mēnešos, atbilstoši UV mērītāja rādījumiem. 

UV dzeramais ūdens.pdf

Baseinos

Baseinos

UV ūdens attīrīšanas iekārtas baseinos ar ūdens recirkulāciju, ļauj nodrošināt higiēniskas prasības ūdens kvalitātei un no 3 līdz 5 reizēm samazinātas hlora koncentrācija (0.1-0.2 mgr/l). Iekārtās ar jaudu no 1 līdz 1000 m3/h tiek izmantotas UV lampas ar jaudu no 15 W līdz 350 W, kas nodrošina UV starojuma devu ne mazāku kā 25 mJ/сm2.

UV baseinos.pdf

Notekūdeņi

Notekūdeņi

Notekūdeņu attīrīšanai tiek izmantoti korpusveida un moduļveida UV aprīkojums. Korpusveida UV iekārtas pārsvarā tiek izmantotas nelielās un mazās ūdens attīrīšanas iekārtās. Visas iekārtas ir sertificētas un nodrošina apstarojuma devu ne mazāku kā 30 mJ/ сm2. Lampu darba laiks apm. 12 000 stundas. Lampu kvarca pārvalku attīrīšana skalojot, ir nepieciešama vidēji vienu reizi mēnesī, atbilstoši UV mērītāja rādījumiem.

UV notekudeni.pdf

Tālr. +371 67100552
Mob. +371 29244839
Mob. +371 29138667
elmarkspluss@elmarkspluss.lv
SIA „Elmarks Pluss
LV40103597594
bioclimatic GmbH oficiālais
pārstāvis Baltijas valstīs